do czasu

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes
zabrać cz. (odebrać, usunąć) to take away; (wziąć ze sobą) to take
zabierać czas to take up time
zabrać się do czegoś to get down to sth

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Czas włączania, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy; to znaczy, obejmuje on również czas...

the turn-on time in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational; i.e., it includes the warm-up time of the MPM.
Czas włączania, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy; to znaczy, obejmuje on również czas rozgrzewania MPM.

the turn-on time in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational; i.e., it includes the warm-up time of the MPM.

’Czas włączania’, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy, a zatem obejmuje on również czas...

The’turn-on time’ in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational, i.e., it includes the warm-up time of the MPM.
’Czas włączania’, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy, a zatem obejmuje on również czas rozgrzewania MPM.

The’turn-on time’ in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational, i.e., it includes the warm-up time of the MPM.

‚Czas włączania’, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy, a zatem obejmuje on również czas...

the "turn-on time" in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational; i.e., it includes the warm-up time of the MPM.
‚Czas włączania’, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a odnosi się
do czasu
upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy, a zatem obejmuje on również czas rozgrzewania MPM.

the "turn-on time" in 3A001.b.9.a. refers
to
the
time
from fully-off to fully operational; i.e., it includes the warm-up time of the MPM.


Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉
zabierać
(weg)nehmen
(z powrotem) zurücknehmen
zabierać komuś czas j-n in Anspruch nehmen
zabierać się do czegoś sich zu etw anschicken, etw anpacken
zabierać się do pracy sich an die Arbeit machen
pot zabieraj się! pack dich!

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro

Słownik polsko-rosyjski PWN

czas время
co jakiś czas, co pewien czas время от времени
czas iść пора идти;
czas naświetlania выдержка
od czasu do czasu время от времени
od tego czasu с тех пор
reszta
1 (np. chleba, mleka) остаток
2 (np. czasu, osób) остальной
reszta czasu остальное время
reszta studentek остальные студентки
3 (np. publiczności) остальная часть
4 (pozostałe rzeczy, sprawy) остальное
5 (zwrot pieniędzy) сдача
bez reszty (całkowicie) целиком
do reszty (ostatecznie) окончательно / совсем
sam
1 один
2 (osobiście, nie ktoś inny, nie coś innego; bez pomocy z zewnątrz) сам
3 (dokładnie, blisko: o przestrzeni, czasie) самый
na samym brzegu на самом краю
do samego rana до самого утра
4 (wyłączny) сплошной
same sukcesy сплошные удачи
sam jeden
1 совсем один / один
2 (bez pomocy) сам
sam przez się сам по себе
ten sam
1 тот же самый / тот же
2 (jeden i ten sam w różnych miejscach, sytuacjach, momentach itp.) один и тот же
tym samym (a więc) тем самым
w sam raz
1 как раз
2 (pasujący, dobry) впору
w samą porę как раз вовремя
w to samo miejsce туда же
w tym samym czasie в то же время
w tym samym miejscu
1 (tutaj) тут же
2 (tam) там же
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
do
wykrzyknienie
Podobne hasła w języku niemieckim:
Do.
rzeczownik

Przydatne zwroty

Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach a. Rhein hinunter.
Do tego czasu jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie.
Słownik języka polskiego
Zobacz „do czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich