tymczasowo
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
tymczasowo
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
zostać tymczasowo aresztowanym

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Umieszczone na liście
tymczasowo
, należy poddać weryfikacji przed 1 czerwca 2005 r.”

Temporary
listing, shall be reviewed before 1 June 2005.’
Umieszczone na liście
tymczasowo
, należy poddać weryfikacji przed 1 czerwca 2005 r.”

Temporary
listing, shall be reviewed before 1 June 2005.’

...a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., stosuje się
tymczasowo
między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 2013 r., zgodnie z jej art. 330 ust. 3.

...of the other part, signed in Brussels on 26 June 2012, shall, pursuant to its Article 330(3), be
provisionally
applied between the European Union and Peru as from 1 March 2013.
Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., stosuje się
tymczasowo
między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 2013 r., zgodnie z jej art. 330 ust. 3.

The Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, signed in Brussels on 26 June 2012, shall, pursuant to its Article 330(3), be
provisionally
applied between the European Union and Peru as from 1 March 2013.

...a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., stosuje się
tymczasowo
między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r., zgodnie z art. 330 ust. 3 t

...of the other part, signed in Brussels on 26 June 2012, shall, pursuant to its Article 330(3), be
provisionally
applied between the European Union and Colombia as from 1 August 2013.
Umowę o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., stosuje się
tymczasowo
między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r., zgodnie z art. 330 ust. 3 tej umowy.

The Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, signed in Brussels on 26 June 2012, shall, pursuant to its Article 330(3), be
provisionally
applied between the European Union and Colombia as from 1 August 2013.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
tymczasowo
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
tymczasowo
przymiotnik
składować tymczasowo
Słownik języka polskiego
Zobacz „tymczasowo” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich