kiedyś

Słownik polsko-angielski PWN

kiedyś zaim. (w przeszłości) once, at one time; (w przyszłości) some day
kiedyś paliłem I used to smoke
tam
1 zaim. there; (z towarzyszącym gestem) over there
kto tam? who is it?
2 part.
gdzieś tam somewhere or other
kiedyś tam some day or other
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kiedyś
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
kiedyś w przyszłości

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...obszar miał być ograniczany zgodnie ze stopniowym organizowaniem przetargów na trasy, które
kiedyś
były pokryte koncesją obejmującą obszar.

Due to its residual nature, the scope of the area concession would be reduced in accordance with the gradual tendering of the routes that once were covered by the area concession.
Ze względu na swój rezydualny charakter zakres koncesji obejmującej obszar miał być ograniczany zgodnie ze stopniowym organizowaniem przetargów na trasy, które
kiedyś
były pokryte koncesją obejmującą obszar.

Due to its residual nature, the scope of the area concession would be reduced in accordance with the gradual tendering of the routes that once were covered by the area concession.

...ale MUSI występować w przypadkach, w których usługa, za którą odpowiedzialność prawną ponosił
kiedyś
CSP, zostaje przejęta przez inny TSP i ma stwierdzać formalnie odpowiedzialność prawną za usł

Description This extension is OPTIONAL but SHALL be present when a service that was formerly under the legal responsibility of a CSP is taken over by another TSP and is meant to state formally the...
Opis Rozszerzenie to jest FAKULTATYWNE, ale MUSI występować w przypadkach, w których usługa, za którą odpowiedzialność prawną ponosił
kiedyś
CSP, zostaje przejęta przez inny TSP i ma stwierdzać formalnie odpowiedzialność prawną za usługę oraz umożliwiać oprogramowaniu weryfikującemu pokazywanie użytkownikowi niektórych szczegółów prawnych.

Description This extension is OPTIONAL but SHALL be present when a service that was formerly under the legal responsibility of a CSP is taken over by another TSP and is meant to state formally the legal responsibility of a service and to enable the verification software to display to the user some legal detail.

...dla jej działalności instrumentów (pocztowe dowody wpłaty i przekazy pocztowe) również instrumenty
kiedyś
typowe dla oferty banków (karty debetowe i kredytowe, przelewy, usługę debetu w rachunku...

In the last few years, PI has significantly broadened the range of its payment services to customers, adding to the traditional postal instruments (current account deposit receipts and postal money...
Ponadto w ostatnich latach PI znacznie rozszerzyło zakres instrumentów płatniczych oferowanych swojej klienteli, dodając do typowych dla jej działalności instrumentów (pocztowe dowody wpłaty i przekazy pocztowe) również instrumenty
kiedyś
typowe dla oferty banków (karty debetowe i kredytowe, przelewy, usługę debetu w rachunku bieżącym w celu opłacania rachunków) [14].

In the last few years, PI has significantly broadened the range of its payment services to customers, adding to the traditional postal instruments (current account deposit receipts and postal money orders) a series of instruments that were formerly offered only by banks (debit and credit cards, credit transfers, or standing debit orders for utility bills) [14].


Słownik polsko-niemiecki PWN

dzwonić
klingeln
dzwonić na lekcję zum Unterricht klingeln
zadzwonić do czyichś drzwi 〈do kogoś〉 an j-s Tür 〈bei j-m〉 klingeln
tel anrufen (do kogoś an j-n)
zadzwoń kiedyś znów! ruf mich mal wieder an!
zadzwonić po taksówkę ein Taxi anrufen
pokaz(y)wać zeigen
(odwiedzać) pokaz(y)wać się sich sehen lassen
pokaż się 〈wpadnij〉 kiedyś lass dich mal sehen
zatelefonować anrufen (do kogoś j-n)
zatelefonować po taksówkę ein Taxi anrufen 〈telefonisch bestellen〉
zatelefonuję jutro do ciebie ich werde dich morgen anrufen
zatelefonuj kiedyś! ruf doch mal an!

Słownik polsko-włoski PWN

kiedyś adv
(w przeszłości) una volta, tempo fa
(w przyszłości) una volta, un giorno

Słownik polsko-rosyjski PWN

kiedyś
1 когда-то
2 (kiedykolwiek) когда-нибудь
móc мочь
będzie mógł, będzie mogła сможет
może (być może) может быть
może jakiś, jakoś, kiedyś, gdzieś, a może (być może: charakterystyka z brakiem pewności, jakie określenie wybrać) то ли ... то ли ...
mógłby (zrobić coś: w znacz. „dobrze byłoby, gdyby zrobił”) бы сделал, прочитал itp. (tylko formy czasu przeszłego!)
mogłabyś to zapamiętać ты бы запомнила это
nie mogę narzekać (nie jest źle) не могу пожаловаться
ktoś nie może zasnąć кому-н. не спится

Przydatne zwroty

There’s a first time for everything.
Wszystko robi się kiedyś pierwszy raz.
Słownik języka polskiego
Zobacz „kiedyś” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich