czas przyszły
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas przyszły
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
przyszły czas
przyjść

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...i maksymalnego wykorzystania technicznej zdolności przesyłowej oraz określenie we właściwym
czasie przyszłej
przepustowości oraz wykrycie wąskich gardeł;

...system operator with a view to optimal and maximum use of the technical capacity and the
timely
detection of
future
congestion and saturation points;
„zarządzanie ograniczeniami w przesyle” oznacza zarządzanie portfelem zdolności przesyłowej operatora systemu przesyłowego w celu optymalnego i maksymalnego wykorzystania technicznej zdolności przesyłowej oraz określenie we właściwym
czasie przyszłej
przepustowości oraz wykrycie wąskich gardeł;

‘congestion management’ means management of the capacity portfolio of the transmission system operator with a view to optimal and maximum use of the technical capacity and the
timely
detection of
future
congestion and saturation points;

Do
czasu przyszłej
harmonizacji stosowanie systemów podatkowych oraz innych form danin publicznych przyjętych w państwie członkowskim umiejscowienia ryzyka lub państwie członkowskim zobowiązania,...

Pending subsequent
harmonisation, the application of the tax systems and other forms of contribution provided for by the Member States in which the risk is situated or in the Member State of the...
Do
czasu przyszłej
harmonizacji stosowanie systemów podatkowych oraz innych form danin publicznych przyjętych w państwie członkowskim umiejscowienia ryzyka lub państwie członkowskim zobowiązania, może umożliwić wyeliminowanie tego problemu, a przyjęcie rozwiązań zapewniających pobieranie tych podatków i danin publicznych należy do państw członkowskich.

Pending subsequent
harmonisation, the application of the tax systems and other forms of contribution provided for by the Member States in which the risk is situated or in the Member State of the commitment is likely to remedy that problem and it is for the Member States to make arrangements to ensure that such taxes and contributions are collected.

...w celu optymalnego i maksymalnego wykorzystania zdolności technicznej oraz wykrycie we właściwym
czasie przyszłych
ograniczeń oraz wąskich gardeł;

...system operator with a view to optimal and maximum use of the technical capacity and the
timely
detection of
future
congestion and saturation points;
„zarządzanie ograniczeniami” oznacza portfelowe zarządzanie zdolnościami operatora systemu przesyłowego w celu optymalnego i maksymalnego wykorzystania zdolności technicznej oraz wykrycie we właściwym
czasie przyszłych
ograniczeń oraz wąskich gardeł;

‘congestion management’ means management of the capacity portfolio of the transmission system operator with a view to optimal and maximum use of the technical capacity and the
timely
detection of
future
congestion and saturation points;

Słownik polsko-niemiecki PWN

przyszły (zu)künftig
w przyszłym tygodniu nächste Woche
gram czas przyszły Futur n
gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas przyszły
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
przyszedł czas na refleksje
przyszliśmy przed czasem

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas przyszły” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich