Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania w źródłach słownikowych dla wszystkich kierunków dla:
futurum

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...do przywozu politereftalanu etylenu (PET) produkowanego przez przedsiębiorstwa Polypet i
Futura
(dodatkowy kod TARIC A193 dla przedsiębiorstwa Polypet i dodatkowy kod TARIC A184 dla przedsi

...No 192/2007 should automatically apply to imports of PET manufactured by the companies Polypet and
Futura
(TARIC additional code A193 for Polypet and TARIC additional code A184 for Futura),
W związku z tym ostateczne cła antydumpingowe nałożone art. 1 rozporządzenia (WE) nr 192/2007 powinny automatycznie mieć zastosowanie do przywozu politereftalanu etylenu (PET) produkowanego przez przedsiębiorstwa Polypet i
Futura
(dodatkowy kod TARIC A193 dla przedsiębiorstwa Polypet i dodatkowy kod TARIC A184 dla przedsiębiorstwa Futura),

Accordingly, the definitive anti-dumping duties imposed by Article 1 of Regulation (EC) No 192/2007 should automatically apply to imports of PET manufactured by the companies Polypet and
Futura
(TARIC additional code A193 for Polypet and TARIC additional code A184 for Futura),

„Bosanska Idealna
Futura
(alias a) BIF-Bosnia; b) Bośniacka Idealna Przyszłość.

‘Bosanska Idealna
Futura
(alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future.
„Bosanska Idealna
Futura
(alias a) BIF-Bosnia; b) Bośniacka Idealna Przyszłość.

‘Bosanska Idealna
Futura
(alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future.

wpis „Bosanska Idealna
Futura
(alias a) BIF-Bosnia; b) Bośniacka Idealna Przyszłość.

The entry ‘Bosanska Idealna
Futura
(alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future.
wpis „Bosanska Idealna
Futura
(alias a) BIF-Bosnia; b) Bośniacka Idealna Przyszłość.

The entry ‘Bosanska Idealna
Futura
(alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future.


Słownik języka polskiego
Zobacz „futurum” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich