przed czasem

Słownik polsko-angielski PWN

przed przyim. in front of, before; (wcześniej) before
iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
przed południem in the morning
przed czasem ahead of time
przed laty years ago
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przed czasem
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
przed tym czasem
obejmująca czasy przed renesansem

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

liczbę zwierząt wycofanych z badań
przed czasem
i powody tego wycofania;

the number of animals withdrawn prematurely from the studies and reasons for such withdrawal;
liczbę zwierząt wycofanych z badań
przed czasem
i powody tego wycofania;

the number of animals withdrawn prematurely from the studies and reasons for such withdrawal;

liczbę zwierząt wycofanych z prób
przed czasem
i powody tego wycofania;

the number of animals withdrawn prematurely from the trials and the reasons for such withdrawal;
liczbę zwierząt wycofanych z prób
przed czasem
i powody tego wycofania;

the number of animals withdrawn prematurely from the trials and the reasons for such withdrawal;

...podstawowej, siane na podłożu hodowli w takiej gęstości, że hodowle nie osiągną zrastania się
przed czasem
pobierania, oraz są inkubowane w temperaturze 37 oC.

...cultures, seeded in culture medium at a density such that the cultures will not reach confluency
before
the
time
of harvest, and incubated at 37 oC.
Ustanowione linie komórkowe oraz łańcuchy: komórki są rozmnażane z hodowli podstawowej, siane na podłożu hodowli w takiej gęstości, że hodowle nie osiągną zrastania się
przed czasem
pobierania, oraz są inkubowane w temperaturze 37 oC.

Established cell lines and strains: cells are propagated from stock cultures, seeded in culture medium at a density such that the cultures will not reach confluency
before
the
time
of harvest, and incubated at 37 oC.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przyszliśmy przed czasem
Podobne hasła w języku polskim:
czasem
czas

Słownik polsko-włoski PWN

przed praep
(miejsce) davanti (czymś/kimś – a qc/qu)
mieć coś przed oczami avere qc davanti agli occhi
(czas) prima (czymś – di qc)
przed czasem prima del tempo
przed wyjściem prima di uscire
przed tygodniem/rokiem una settimana/un anno fa
(zabezpieczenie) da
chronić się przed deszczem ripararsi dalla pioggia
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro

Słownik polsko-rosyjski PWN

krótki
1 короткий
2 (lakoniczny, zwięzły) краткий
krótki wzrok близорукость
mieć krótki wzrok быть близоруким
w krótkim czasie
1 (niedługo) в скором времени / вскоре
2 (szybko) в короткий срок
na krótko przed czymś незадолго до чего-н.
jest za krótki (na kogoś, dla kogoś: o rozmiarze, np. płaszcza) короток кому-н.
Słownik języka polskiego
Zobacz „przed czasem” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich