po wszystkie czasy
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Po
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
Po
rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza
Słownik języka polskiego
Zobacz „po wszystkie czasy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich