od czasu do czasu

Słownik polsko-angielski PWN

czas m. time; JĘZ tense
czas letni summer time, daylight-saving time AmE
czas zimowy standard time
czas miejscowy local time
czas wolny leisure, spare time
od czasu do czasu from time to time
w czasie wakacji during the holiday
czas na mnie it’s time I went
najwyższy czas (it’s) high time
czasy times
w dzisiejszych czasach nowadays
czasami sometimes

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...z naczyń pozostawić do ustalenia stanu równowagi na 24 godziny w temperaturze badania, przy czym
od czasu do czasu
należy je wstrząsnąć.

After one day, one of the vessels is equilibrated for 24 hours at the test temperature with
occasional
shaking.
Po jednym dniu jedno z naczyń pozostawić do ustalenia stanu równowagi na 24 godziny w temperaturze badania, przy czym
od czasu do czasu
należy je wstrząsnąć.

After one day, one of the vessels is equilibrated for 24 hours at the test temperature with
occasional
shaking.

...i pozostawione do ustalenia się nowej równowagi przez 24 godziny w temperaturze badania, przy czym
od czasu do czasu
należy je wstrząsnąć.

...day, one of the vessels is removed and re-equilibrated for 24 hours at the test temperature with
occasional
shaking.
Po jednym dniu jedno z naczyń jest usuwane i pozostawione do ustalenia się nowej równowagi przez 24 godziny w temperaturze badania, przy czym
od czasu do czasu
należy je wstrząsnąć.

After one day, one of the vessels is removed and re-equilibrated for 24 hours at the test temperature with
occasional
shaking.

...(tak, zawsze gdy dostępna jest nowa aktualizacja, automatycznie lub ręcznie; tak,
od czasu do czasu
, lub gdy się przypomni; nie).

making updates of one or more security products in use (yes, every
time
a new update is available, automatically or manually; yes,
occasionally
or when remembered; no).
aktualizowanie jednego lub kilku używanych produktów zabezpieczających (tak, zawsze gdy dostępna jest nowa aktualizacja, automatycznie lub ręcznie; tak,
od czasu do czasu
, lub gdy się przypomni; nie).

making updates of one or more security products in use (yes, every
time
a new update is available, automatically or manually; yes,
occasionally
or when remembered; no).


Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro

Słownik polsko-rosyjski PWN

czas время
co jakiś czas, co pewien czas время от времени
czas iść пора идти;
czas naświetlania выдержка
od czasu do czasu время от времени
od tego czasu с тех пор
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
do
wykrzyknienie
Podobne hasła w języku niemieckim:
Do.
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „od czasu do czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich