signum temporis
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Signum
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku niemieckim:
Signum
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „signum temporis” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich