laba
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
laba
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
e-laba
eko-laba

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...roślin i metody diagnostyki z wykorzystaniem regionalnych laboratoriów i ich mobilnych jednostek („
labo
vert”), promowanie dobrych praktyk rolniczych.

plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (labo vert), promotion of good agricultural practices.
ocena w zakresie ochrony zdrowia roślin i metody diagnostyki z wykorzystaniem regionalnych laboratoriów i ich mobilnych jednostek („
labo
vert”), promowanie dobrych praktyk rolniczych.

plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (labo vert), promotion of good agricultural practices.

...roślin i diagnostyka z wykorzystaniem regionalnego laboratorium i jego mobilnej jednostki („
labo
vert”) oraz zintegrowane zwalczanie szkodników w uprawach warzywniczych;

Measure 2.1: plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (labo vert), and integrated control of pests in vegetable crops;
środek 2.1: ocena zdrowotności roślin i diagnostyka z wykorzystaniem regionalnego laboratorium i jego mobilnej jednostki („
labo
vert”) oraz zintegrowane zwalczanie szkodników w uprawach warzywniczych;

Measure 2.1: plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (labo vert), and integrated control of pests in vegetable crops;

...i diagnostyka przeprowadzana przy pomocy regionalnego laboratorium i jego mobilnej jednostki („
labo
vert”);

Measure 1.1: plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (‘labo vert’);
działanie 1.1: ocena fitosanitarna i diagnostyka przeprowadzana przy pomocy regionalnego laboratorium i jego mobilnej jednostki („
labo
vert”);

Measure 1.1: plant health evaluation and diagnostics by use of the regional laboratory and its mobile unit (‘labo vert’);


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
laba
rzeczownik, rodzaj żeński
Słownik języka polskiego
Zobacz „laba” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich