o czasie

Słownik polsko-angielski PWN

co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

płatności za usługi związane ze zużytym paliwem będą dokonywane w oparciu
o czas
wprowadzenia nienapromieniowanego paliwa do reaktorów BE, a nie jakikolwiek późniejszy etap (na przykład dostawę...

payment for the spent fuel services will be payable in relation to the
time
of loading the unirradiated fuel to BE’s reactors, rather than at any later stage (for example, on delivery of the spent...
płatności za usługi związane ze zużytym paliwem będą dokonywane w oparciu
o czas
wprowadzenia nienapromieniowanego paliwa do reaktorów BE, a nie jakikolwiek późniejszy etap (na przykład dostawę zużytego paliwa do BNFL) i będą się opierać o plan wprowadzania z uzgodnieniami rocznymi;

payment for the spent fuel services will be payable in relation to the
time
of loading the unirradiated fuel to BE’s reactors, rather than at any later stage (for example, on delivery of the spent fuel to BNFL) and will be based on a loading plan with an annual reconciliation;

W razie wznowienia wypłaty ważność upoważnień do połowów przedłuża się
o czas
odpowiadający okresowi zawieszenia działalności połowowej.

If resumed, the validity of these fishing authorisations shall be extended for
a
period equal to the period of suspension of fishing activities.
W razie wznowienia wypłaty ważność upoważnień do połowów przedłuża się
o czas
odpowiadający okresowi zawieszenia działalności połowowej.

If resumed, the validity of these fishing authorisations shall be extended for
a
period equal to the period of suspension of fishing activities.

...o którym mowa w art. 28, informację o liczbie i rodzaju otrzymanych i rozpatrzonych skarg, a także
o czasie
udzielenia odpowiedzi i ewentualnych podjętych działaniach mających na celu poprawę...

...to in Article 28 the number and categories of received complaints, processed complaints, response
time
and possible improvement actions undertaken.
Przedsiębiorstwo kolejowe publikuje w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 28, informację o liczbie i rodzaju otrzymanych i rozpatrzonych skarg, a także
o czasie
udzielenia odpowiedzi i ewentualnych podjętych działaniach mających na celu poprawę sytuacji.

The railway undertaking shall publish in the annual report referred to in Article 28 the number and categories of received complaints, processed complaints, response
time
and possible improvement actions undertaken.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
o czasie
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
o czas
czas, żeby poważnie pomyśleć o przyszłości

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
o
wykrzyknienie

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

Słownik języka polskiego
Zobacz „o czasie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich