przypadkiem

Słownik polsko-angielski PWN

przypadek m. case; (traf) coincidence; (los) chance; JĘZ case
przez przypadek by chance, by accident
w jego przypadku in his case
przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Poza jednym
przypadkiem
cała sprzedaż eksportowa na rynek unijny współpracującego tajwańskiego producenta eksportującego skierowana była bezpośrednio do niezależnych klientów.

All but one export sales to the Union market of the cooperating Taiwanese exporting producer were made directly to independent customers.
Poza jednym
przypadkiem
cała sprzedaż eksportowa na rynek unijny współpracującego tajwańskiego producenta eksportującego skierowana była bezpośrednio do niezależnych klientów.

All but one export sales to the Union market of the cooperating Taiwanese exporting producer were made directly to independent customers.

...rynkowym, lecz spowodowane zostały wcześniej wymienionymi wydarzeniami, w szczególności
przypadkiem
oszustwa.

According to Austria, the insignificant market position of BB ruled out any danger of competition being distorted and its difficulties were attributable in no way to aggressive market behaviour but...
Zdaniem Austrii słaba pozycja rynkowa BB wyklucza niebezpieczeństwo zakłócenia konkurencji. Austria zwróciła uwagę, iż problemy BB nie są w żadnym razie związane z agresywnym zachowaniem rynkowym, lecz spowodowane zostały wcześniej wymienionymi wydarzeniami, w szczególności
przypadkiem
oszustwa.

According to Austria, the insignificant market position of BB ruled out any danger of competition being distorted and its difficulties were attributable in no way to aggressive market behaviour but to the events of lesser magnitude mentioned above, particularly in connection with the fraud.

kontakt, w okresie 21 dni poprzedzających zachorowanie, z prawdopodobnym lub potwierdzonym
przypadkiem
VHF, u którego choroba rozpoczęła się w ciągu 6 miesięcy poprzedzających kontakt.

Exposure within the last 21 days to a probable or confirmed
case
of a VHF whose onset of illness was within the last six months
kontakt, w okresie 21 dni poprzedzających zachorowanie, z prawdopodobnym lub potwierdzonym
przypadkiem
VHF, u którego choroba rozpoczęła się w ciągu 6 miesięcy poprzedzających kontakt.

Exposure within the last 21 days to a probable or confirmed
case
of a VHF whose onset of illness was within the last six months


Słownik polsko-niemiecki PWN

przypadek m
Zufall m
przez przypadek durch Zufall
przypadek sprawił 〈tak się złożyło〉, że... es fügte sich, dass...
gram Fall m

Słownik polsko-włoski PWN

przypadek m
caso, accidente m
nagły przypadek emergenza f
przypadkiem per caso
gram caso m
gdyby conj
(hipoteza) se (+ tryb łączący)
gdyby chciał, to by mógł se volesse potrebbe farlo
gdyby przypadkiem przyszedł caso mai arrivasse
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se nulla fosse
(żal) se (+ tryb łączący)
gdybym wiedział! se lo avessi saputo!
gdyby tak można było wyjechać! se si potesse partire!
konkretny adj concreto, preciso
w tym konkretnym przypadku in questo caso preciso
nagły adj improvviso, repentino
w nagłych przypadkach in caso di urgenza
odmienić, odmieniać v cambiare, trasformare (życie – la vita)
gram odmienić/ać przez przypadki declinare un nome
odmienić/ać czasownik coniugare un verbo
pojedynczy adj singolo, semplice
pojedynczy pokój camera singola
pojedyncze przypadki casi isolati
skrajny adj
estremo
skrajny przypadek caso limite
polit radicale

Słownik polsko-rosyjski PWN

przypadek
1 случай
2 (przypadkowość; rzecz przypadkowa) случайность
3 (przypadek gramatyczny) падеж
przypadkiem (przypadkowo) случайно
z przypadku (przypadkowy) случайный
Słownik języka polskiego
Zobacz „przypadkiem” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich