czas przeszły

Słownik polsko-angielski PWN

przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas przeszły
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
czas przeszły niedokonany
imiesłów czasu przeszłego

Słownik polsko-niemiecki PWN

przeszły vergangen
gram czas przeszły Imperfekt n

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
przeszły adj passato, decorso
gram czas przeszły dokonany passato prossimo/remoto
czas przeszły niedokonany imperfetto m
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas przeszły” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich