przez

 
Słownik polsko-angielski PWN
przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich