czas zaprzeszły
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas zaprzeszły
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
zaprzeszły
czas
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas zaprzeszły
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
zaprzeszły
czas
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas zaprzeszły” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich