cały czas

Słownik polsko-angielski PWN

przez przyim. (na drugą stronę) across; (ponad) over; (na wylot) through; (czas trwania) for
przejść przez jezdnię to cross the street
wejść przez okno to come in through the window
przez dwa dni for two days
przez cały czas all the time
przez telefon (rozmawiać) on the phone; (poinformować) over the phone
przez pomyłkę/przypadek by mistake/accident
przez kogoś because of sb
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
cały
przymiotnik
Podobne hasła w języku polskim:
czas
czas

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...spółki ČSA był na poziomie B, co potwierdziły banki prywatne, a zabezpieczenie pożyczki przez
cały czas
było znacznie wyższe niż 70 % kwoty pożyczki ustalone w komunikacie w sprawie stóp referen

...the basis of the Reference Rate Communication in view of the fact that ČSA had a B rating at the
time
when the loan was granted, which was confirmed by private banks and the loan was secured the
wh
W szczególności stopa procentowa pożyczki udzielonej przez spółkę Osinek została przyznana zgodnie ze stopą referencyjną określoną na podstawie komunikatu w sprawie stóp referencyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że w momencie udzielenia pożyczki rating kredytowy spółki ČSA był na poziomie B, co potwierdziły banki prywatne, a zabezpieczenie pożyczki przez
cały czas
było znacznie wyższe niż 70 % kwoty pożyczki ustalone w komunikacie w sprawie stóp referencyjnych.

In particular, the interest rate at which the Osinek loan was granted in conformity with the reference rate determined on the basis of the Reference Rate Communication in view of the fact that ČSA had a B rating at the
time
when the loan was granted, which was confirmed by private banks and the loan was secured the
whole time
by collateralisation significantly higher than the 70 % of the loan amount stipulated in the Reference Rate Communication.

...ograniczały swobodę uznania gminy Oslo i wydaje się, że praktyka administracyjna gminy przez
cały czas
była zgodna z tym kryterium.

...the discretion of Oslo Municipality, and the Municipality’s administrative practice appears
all along
to have been in line with this.
W związku z tym Urząd jest zdania, że ustawa o transporcie zarobkowym i rozporządzenie o transporcie zarobkowym ograniczały swobodę uznania gminy Oslo i wydaje się, że praktyka administracyjna gminy przez
cały czas
była zgodna z tym kryterium.

The Authority thus is of the opinion that the CTA and CTR limited the discretion of Oslo Municipality, and the Municipality’s administrative practice appears
all along
to have been in line with this.

...mogą one ranić cieląt, są regularnie sprawdzane i w razie konieczności poprawiane, tak aby przez
cały czas
były wygodnie dopasowane.

Where tethers are used, they must not cause injury to the calves and must be inspected regularly and adjusted as necessary to ensure a comfortable fit.
W przypadku stosowania uwięzi nie mogą one ranić cieląt, są regularnie sprawdzane i w razie konieczności poprawiane, tak aby przez
cały czas
były wygodnie dopasowane.

Where tethers are used, they must not cause injury to the calves and must be inspected regularly and adjusted as necessary to ensure a comfortable fit.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
cały czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
cały czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
przez cały czas

Przydatne zwroty

We are all thinking of you at this time. Please let me know if there is anything we can do.
Cały czas myślimy o Tobie. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

You are very much in our thoughts. Please let me know if there is anything we can do.
Myślami cały czas jesteśmy z Tobą. Jeżeli możemy być Ci w czymś pomocnidaj znać bez wahania.

Słownik języka polskiego
Zobacz „cały czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich