ciągle

Słownik polsko-angielski PWN

ciągle przysł. (bez przerwy) continuously; (bardzo często) constantly, continually
ciągły przym. continuous, constant
linia ciągła unbroken line

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...składał się przede wszystkim z kumulacji ryzyk w sektorze usług w zakresie nieruchomości poprzez
ciągle
rosnącą ilość przyznawanych długoletnich gwarancji najmu, wypłacenia zysku oraz rewitalizacji

The Commission concludes that BGB’s crisis was due above all to the accumulation of risks in the real estate services field through a steady increase in the granting of long-term rent, dividend and...
Komisja wnioskuje, iż kryzys BGB składał się przede wszystkim z kumulacji ryzyk w sektorze usług w zakresie nieruchomości poprzez
ciągle
rosnącą ilość przyznawanych długoletnich gwarancji najmu, wypłacenia zysku oraz rewitalizacji, które z gospodarczego punktu widzenia nie wykazywały właściwego stosunku kosztów do korzyści oraz wymykały się spod kontroli.

The Commission concludes that BGB’s crisis was due above all to the accumulation of risks in the real estate services field through a steady increase in the granting of long-term rent, dividend and renewal guarantees which, from a business standpoint, could be regarded neither as manageable nor as reasonable from a cost/benefit angle.

...dochód na mieszkańca jest nadal znacząco niższy od średniej wspólnotowej i których gospodarki
ciągle
nadrabiają dystans dzielący je od zamożniejszych państw członkowskich, będą musiały poczynić

All Member States will need to make substantial investments to reduce the carbon intensity of their economies by 2020 and those Member States where income per capita is still significantly below the...
Wszystkie państwa członkowskie będą musiały dokonać znacznych inwestycji w celu zmniejszenia do roku 2020 wielkości emisji CO2 w swoich gospodarkach, a te państwa członkowskie, w których dochód na mieszkańca jest nadal znacząco niższy od średniej wspólnotowej i których gospodarki
ciągle
nadrabiają dystans dzielący je od zamożniejszych państw członkowskich, będą musiały poczynić znaczące wysiłki celem poprawy efektywności energetycznej.

All Member States will need to make substantial investments to reduce the carbon intensity of their economies by 2020 and those Member States where income per capita is still significantly below the Community average and the economies of which are in the process of catching up with the richer Member States will need to make a significant effort to improve energy efficiency.

Podobnie, mimo że przemysł utrzymał stosunkowo wysoki udział w rynku, w badanym okresie udział ten
ciągle
zmniejszał się.

Likewise, while the industry maintained a rather high level of market share, this was
continuously
declining during the period considered.
Podobnie, mimo że przemysł utrzymał stosunkowo wysoki udział w rynku, w badanym okresie udział ten
ciągle
zmniejszał się.

Likewise, while the industry maintained a rather high level of market share, this was
continuously
declining during the period considered.


Słownik polsko-włoski PWN

ciągle adv
in continuazione, di continuo
(jeszcze) ancora, sempre
sam adj
(samotny) solo
sam na sam a quattr’occhi
ten sam lo stesso
ciągle ten sam sempre il solito
ciągle tak samo sempre uguale
ciągle to samo! è la solita routine!
to nie to samo non è lo stesso
(dla podkreślenia)
ja sam io stesso
na samym końcu alla fine
w samą porę a proposito

Słownik polsko-rosyjski PWN

ciągły
1 непрерывный
2 (stały) постоянный
ciągle (wciąż jeszcze) всё ещё
Słownik języka polskiego
Zobacz „ciągle” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich