zawczasu
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zawczasu
przysłówek

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Elementy i etapy objęte każdą próbą muszą zostać ustalone
zawczasu
i muszą być identyczne dla każdej próby.

The elements and stages included
in
each subtest must be
decided in advance
and must be identical for each subtest.
Elementy i etapy objęte każdą próbą muszą zostać ustalone
zawczasu
i muszą być identyczne dla każdej próby.

The elements and stages included
in
each subtest must be
decided in advance
and must be identical for each subtest.

Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić obywatelom ułożenie
zawczasu
ich spraw spadkowych poprzez dokonanie wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia po nich.

This Regulation should enable citizens to
organise
their succession
in advance
by choosing the law applicable to their succession.
Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić obywatelom ułożenie
zawczasu
ich spraw spadkowych poprzez dokonanie wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia po nich.

This Regulation should enable citizens to
organise
their succession
in advance
by choosing the law applicable to their succession.

W europejskiej przestrzeni sprawiedliwości obywatele muszą być w stanie uregulować
zawczasu
swoje sprawy spadkowe.

In the European area of justice, citizens must be able to
organise
their succession in
advance
.
W europejskiej przestrzeni sprawiedliwości obywatele muszą być w stanie uregulować
zawczasu
swoje sprawy spadkowe.

In the European area of justice, citizens must be able to
organise
their succession in
advance
.


Słownik polsko-niemiecki PWN

zawczasu beizeiten, rechtzeitig
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zawczasu
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
ostrzec zawczasu
Słownik języka polskiego
Zobacz „zawczasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich