nieraz

Słownik polsko-angielski PWN

nieraz przysł. (często) a number of times; (czasem) once in a while
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
nieraz
przysłówek

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Przy
nieraz
sprzecznych opiniach, dyskusje w obrębie Komitetu często przyjmują postać rzeczywistych negocjacji z udziałem nie tylko partnerów społecznych, tj. pracodawców (Grupa I) i pracowników...

With views
occasionally
being
diametrically opposed
, the Committee's discussions often require real negotiations involving not only the usual social partners, i.e. employers (Group I) and...
Przy
nieraz
sprzecznych opiniach, dyskusje w obrębie Komitetu często przyjmują postać rzeczywistych negocjacji z udziałem nie tylko partnerów społecznych, tj. pracodawców (Grupa I) i pracowników (Grupa II), ale również – co jest szczególną cechą EKES – przedstawicieli wszystkich innych interesów społeczno-zawodowych (Grupa III).

With views
occasionally
being
diametrically opposed
, the Committee's discussions often require real negotiations involving not only the usual social partners, i.e. employers (Group I) and wage-earners (Group II) but also and this is the distinguishing feature of the EESC, all the other socio-occupational interests represented (Group III).

...jest bardzo gęste, w postaci ciasnych rzędów bardzo lekko obredlanych w celu osłonięcia przed
nieraz
bardzo silnymi wiatrami, jakie nawiedzają wyspę.

The crops are densely planted and in close rows under a slight furrow in order to resist the
sometimes
violent winds on the island.
Sadzenie jest bardzo gęste, w postaci ciasnych rzędów bardzo lekko obredlanych w celu osłonięcia przed
nieraz
bardzo silnymi wiatrami, jakie nawiedzają wyspę.

The crops are densely planted and in close rows under a slight furrow in order to resist the
sometimes
violent winds on the island.

...zbocza są znaczące, a gwałtowne opady deszczu w okresie równonocy intensyfikują erozję, powodując
nieraz
niszczące powodzie.

...steep slopes leads to marked climatic contrasts, and the strong equinox rains accentuate erosion,
sometimes
causing devastating floods.
Na tych stromych zboczach różnice warunków pogodowych związane z orientacją zbocza są znaczące, a gwałtowne opady deszczu w okresie równonocy intensyfikują erozję, powodując
nieraz
niszczące powodzie.

The slope effect on these steep slopes leads to marked climatic contrasts, and the strong equinox rains accentuate erosion,
sometimes
causing devastating floods.


Słownik polsko-niemiecki PWN

nieraz manchmal, oft
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nieraz
przysłówek

Słownik polsko-włoski PWN

nieraz adv
(czasami) a volte, ogni tanto
(często) spesso, di frequente

Słownik polsko-rosyjski PWN

nieraz
1 неоднократно / не раз
2 (czasem) порой
Słownik języka polskiego
Zobacz „nieraz” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich