nieaktualny

Słownik polsko-angielski PWN

nieaktualny przym. out-of-date
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
nieaktualny
przymiotnik

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...(WE) nr 105/2008 w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stało się
nieaktualne
, aby zachować jasność, należy uaktualnić to odniesienie, powołując się na część III pkt

...to Regulation (EC) No 105/2008 in point III of Annex I to Regulation (EC) No 826/2008 is no
longer
relevant starting with 1 March 2010, for reasons of clarity it is therefore appropriate to up
Ponieważ z dniem 1 marca 2010 r. odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 105/2008 w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stało się
nieaktualne
, aby zachować jasność, należy uaktualnić to odniesienie, powołując się na część III pkt 1 lit. a), b) i c) załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009.

Since the reference to Regulation (EC) No 105/2008 in point III of Annex I to Regulation (EC) No 826/2008 is no
longer
relevant starting with 1 March 2010, for reasons of clarity it is therefore appropriate to update this reference by making reference to point 1(a), (b) and (c) of Part III of Annex IV to Regulation (EU) No 1272/2009.

W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.
W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case of the name in the Monitoring Plan being
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.

W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case the name in the Monitoring Plan is
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.
W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest
nieaktualna
, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol.

In case the name in the Monitoring Plan is
obsolete
, the name in the trading registry or the name used by Eurocontrol shall be used.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nieaktualny
przymiotnik

Słownik polsko-włoski PWN

nieaktualny adj inattuale
to nieaktualne non è piu attuale
Słownik języka polskiego
Zobacz „nieaktualny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich