punktualnie

Słownik polsko-angielski PWN

punktualnie przysł. promptly, on time
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
punktualnie
przysłówek

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...meteorologicznych informacji lotniczych użytkownikom przestrzeni powietrznej odbywa się
punktualnie
oraz informacje te są pewne i przekazuje się je kanałami łączności zabezpieczonymi przed

The dissemination of such aeronautical meteorological information to airspace users shall be
timely
and use sufficiently reliable and expeditious means of communication protected from interference...
Udostępnianie meteorologicznych informacji lotniczych użytkownikom przestrzeni powietrznej odbywa się
punktualnie
oraz informacje te są pewne i przekazuje się je kanałami łączności zabezpieczonymi przed ingerencją i korupcją.

The dissemination of such aeronautical meteorological information to airspace users shall be
timely
and use sufficiently reliable and expeditious means of communication protected from interference and corruption.

Udostępnianie informacji lotniczych użytkownikom przestrzeni powietrznej odbywa się
punktualnie
oraz informacje te są pewne i przekazuje się je kanałami łączności zabezpieczonymi przed ingerencją i...

The dissemination of such aeronautical information to airspace users shall be
timely
and use sufficiently reliable and expeditious means of communication protected from interference and corruption.
Udostępnianie informacji lotniczych użytkownikom przestrzeni powietrznej odbywa się
punktualnie
oraz informacje te są pewne i przekazuje się je kanałami łączności zabezpieczonymi przed ingerencją i korupcją.

The dissemination of such aeronautical information to airspace users shall be
timely
and use sufficiently reliable and expeditious means of communication protected from interference and corruption.

Niemcy stwierdzają, że
punktualnie
wypełniły swoje obowiązki w zakresie składania sprawozdań.

Germany states that it had fulfilled all its reporting obligations in
time
.
Niemcy stwierdzają, że
punktualnie
wypełniły swoje obowiązki w zakresie składania sprawozdań.

Germany states that it had fulfilled all its reporting obligations in
time
.


Słownik polsko-włoski PWN

punktualnie adv puntualmente, con puntualità
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
punktualnie
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „punktualnie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich