po wsze czasy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
po wsze czasy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
wszech czasów
po czasie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
po wsze czasy
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
po długim czasie
po jakimś czasie
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Po
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku niemieckim:
Po
rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza
Słownik języka polskiego
Zobacz „po wsze czasy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich