na pewien czas
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
pewien czas
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
po pewnym czasie
na pewnym gruncie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...może być na przykład jego częstotliwość lub długotrwałość, jako środek wyjątkowy można zawiesić
na pewien czas
udział kontrahenta we wszystkich przyszłych operacjach polityki pieniężnej.”;

...for instance, a counterparty may be suspended from all future monetary policy operations for a
certain period
of
time
.’
Jeżeli jest to konieczne z uwagi na powagę naruszenia, czego dowodem może być na przykład jego częstotliwość lub długotrwałość, jako środek wyjątkowy można zawiesić
na pewien czas
udział kontrahenta we wszystkich przyszłych operacjach polityki pieniężnej.”;

Where, as an exceptional measure, this is required on account of the seriousness of a case of non-compliance, as evidenced by its frequency or duration, for instance, a counterparty may be suspended from all future monetary policy operations for a
certain period
of
time
.’

...może być na przykład jego częstotliwość lub długotrwałość, jako środek wyjątkowy można zawiesić
na pewien czas
udział kontrahenta we wszystkich przyszłych operacjach polityki pieniężnej.

...for instance, a counterparty may be suspended from all future monetary policy operations for a
certain period
of
time
.
Jeżeli jest to konieczne z uwagi na powagę naruszenia, czego dowodem może być na przykład jego częstotliwość lub długotrwałość, jako środek wyjątkowy można zawiesić
na pewien czas
udział kontrahenta we wszystkich przyszłych operacjach polityki pieniężnej.

Where, as an exceptional measure, this is required on account of the seriousness of a case of non-compliance, as evidenced by its frequency or duration, for instance, a counterparty may be suspended from all future monetary policy operations for a
certain period
of
time
.

Wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia o znacznej wartości powinno się odraczać
na pewien czas
– na przykład na trzy do pięciu lat – przy jednoczesnym obwarowaniu jej warunkami związanymi z...

Significant variable components of remuneration should be deferred for a
certain period
, for example, three to five years, subject to performance conditions.
Wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia o znacznej wartości powinno się odraczać
na pewien czas
– na przykład na trzy do pięciu lat – przy jednoczesnym obwarowaniu jej warunkami związanymi z wynikami przedsiębiorstwa.

Significant variable components of remuneration should be deferred for a
certain period
, for example, three to five years, subject to performance conditions.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
co pewien czas
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
pewien czas
po pewnym czasie

Słownik polsko-włoski PWN

czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
pewien adj (jakiś) un certo, qualche
pewnego dnia un giorno
na pewien czas per qualche tempo
pewna pani powiedziała... una signora ha detto che...
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
na
wykrzyknienie
, oj
Słownik języka polskiego
Zobacz „na pewien czas” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich