epoka

Słownik polsko-angielski PWN

epoka ż. (okres) era; (brązu, lodowcowa) age
lodowcowy przym. glacial
epoka lodowcowa ice age
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
epoka
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
epoka Archimedesa
epoka cyfrowa

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...Włoch (zgodnie z wyznaczonym obszarem, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2), poprzez epokę etruską do
epoki
współczesnej.

The characteristics of the raw material have been utterly specific to the defined macro region of central, northern Italy (as specified in the second paragraph of (4)) since Etruscan times.
Cechy surowca są charakterystyczne dla makroobszaru północnej i centralnej części Włoch (zgodnie z wyznaczonym obszarem, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2), poprzez epokę etruską do
epoki
współczesnej.

The characteristics of the raw material have been utterly specific to the defined macro region of central, northern Italy (as specified in the second paragraph of (4)) since Etruscan times.

...celu ograniczenia globalnego wzrostu średnich temperatur do nie więcej niż 2 °C powyżej poziomu z
epoki
przedprzemysłowej.

...objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2 °C above
pre-industrial
levels.
Na posiedzeniu w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada Europejska podkreśliła, jak ogromne znaczenie ma osiągnięcie strategicznego celu ograniczenia globalnego wzrostu średnich temperatur do nie więcej niż 2 °C powyżej poziomu z
epoki
przedprzemysłowej.

The European Council meeting in Brussels on 8 and 9 March 2007 underlined the vital importance of achieving the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2 °C above
pre-industrial
levels.

Średnia wysokość niższych wód wysokich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej
epoce
obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum
Epoch
.
Średnia wysokość niższych wód wysokich ze wszystkich dni pływu zaobserwowana w krajowej
epoce
obserwacji pływowego poziomu odniesienia.

The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum
Epoch
.


Słownik polsko-niemiecki PWN

epoka f Epoche f, Zeitalter n
epoka historyczna historische Epoche
rozpoczynać nową epokę Epoche machen
posttotalitarny posttotalitär
epoka posttotalitarna posttotalitäre Epoche
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
epoka
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
epoka amatorska
epoka apostolska

Słownik polsko-włoski PWN

epoka f
epoca, era f, tempo m
w strojach z epoki in vestiti d’epoca
(geologiczna) era, età f
inny
1. adj indef altro
z innej epoki di un’altra epoca
innym razem un’altra volta
2. pron indef altro
inni gli altri
to co innego è un’altra cosa
3. adj (odmienny) diverso, differente (od czegoś – da qc)

Słownik polsko-rosyjski PWN

epoka эпоха
w epoce (czegoś) в эпоху
Słownik języka polskiego
Zobacz „epoka” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich