swego czasu
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
swego czasu
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
w swoim czasie
wszystko w swoim czasie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Przyjęty
swego czasu
kapitał akcyjny IBB w wysokości 187,5 mln DEM pozostał w kapitale akcyjnym LBB.

IBB's nominal capital of DEM 187,5 million incorporated at the
time
remained in the nominal capital of LBB.
Przyjęty
swego czasu
kapitał akcyjny IBB w wysokości 187,5 mln DEM pozostał w kapitale akcyjnym LBB.

IBB's nominal capital of DEM 187,5 million incorporated at the
time
remained in the nominal capital of LBB.

poświęcił co najmniej połowę
swego czasu
pracy w ciągu poprzednich pięciu lat na pomoc rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa lub na pracę jako pracownik gospodarstwa,

have devoted at least half of
his
working
time
as a family helper or farm worker to farm work during the preceding five years,
poświęcił co najmniej połowę
swego czasu
pracy w ciągu poprzednich pięciu lat na pomoc rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa lub na pracę jako pracownik gospodarstwa,

have devoted at least half of
his
working
time
as a family helper or farm worker to farm work during the preceding five years,

Zgodnie z tym, co Komisja stwierdziła w decyzji z 2001 r., rekompensaty finansowe otrzymane
swego czasu
na podstawie umów pięcioletnich z 1991 r. i 1996 r. nie pozwoliły SNCM na całkowite pokrycie...

As noted by the Commission in
its
decision of 2001, the financial compensation received at the
time
of the application of the five-year agreements of 1991 and 1996 did not enable SNCM to make
good
...
Zgodnie z tym, co Komisja stwierdziła w decyzji z 2001 r., rekompensaty finansowe otrzymane
swego czasu
na podstawie umów pięcioletnich z 1991 r. i 1996 r. nie pozwoliły SNCM na całkowite pokrycie strat związanych z obowiązkiem użyteczności publicznej.

As noted by the Commission in
its
decision of 2001, the financial compensation received at the
time
of the application of the five-year agreements of 1991 and 1996 did not enable SNCM to make
good
fully the losses related to
its
public service obligations.


Słownik polsko-niemiecki PWN

czas m Zeit f
w czasie in der Zeit, während
od czasu do czasu von Zeit zu Zeit
w dzisiejszych czasach heutzutage
czasy nowożytne, pot nowe 〈nasze〉 czasy Neuzeit f
problemy naszych czasów Probleme der Neuzeit
ciężkie czasy schwere 〈harte〉 Zeiten
(wszystko) jak za dawnych czasów (alles) wie in längsvergangenen Zeiten
czas wolny od pracy Freizeit f
jak wykorzystujesz swój czas wolny? was machst du aus deiner Freizeit?
racjonalnie wykorzystywać 〈organizować sobie〉 czas wolny die Freizeit sinnvoll nutzen 〈gestalten〉

Przydatne zwroty

All in good time.
Wszystko w swoim czasie.
There is a time and place for everything.
Każda rzecz ma swój czas i miejsce.
Słownik języka polskiego
Zobacz „swego czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich