od dłuższego czasu
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas dłuższy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
dłuższy czas reakcji
dłuższy okres czasu

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...nie została jeszcze w pełni zwalczona, pomimo faktu, że krajowe programy zwalczania są wdrażane
od dłuższego czasu
, należy ponownie ocenić, czy środki krajowe są odpowiednie.

...achieved despite the fact that the national eradication programmes have been implemented for
a
considerable
period
, the appropriateness of the national measures needs to be re-evaluated.
Biorąc jednak pod uwagę, że choroba nie została jeszcze w pełni zwalczona, pomimo faktu, że krajowe programy zwalczania są wdrażane
od dłuższego czasu
, należy ponownie ocenić, czy środki krajowe są odpowiednie.

However, taking into account that eradication has not yet been completely achieved despite the fact that the national eradication programmes have been implemented for
a
considerable
period
, the appropriateness of the national measures needs to be re-evaluated.

Komisja zauważa dalej, że do głównych problemów, z którymi Stocznia Gdynia borykała się
od dłuższego czasu
, należy zaliczyć: zawieranie kontraktów, które ostatecznie przynosiły straty w następstwie...

Furthermore, the Commission notes that
one
of Gdynia Shipyard’s main
long-term
problems was the conclusion of contracts which proved to be loss-making as the zloty appreciated against the dollar, the...
Komisja zauważa dalej, że do głównych problemów, z którymi Stocznia Gdynia borykała się
od dłuższego czasu
, należy zaliczyć: zawieranie kontraktów, które ostatecznie przynosiły straty w następstwie umacniania się złotego względem dolara, wciąż pozostającego dominującą walutą w branży stoczniowej, jak również rosnące na całym świecie ceny blach stalowych.

Furthermore, the Commission notes that
one
of Gdynia Shipyard’s main
long-term
problems was the conclusion of contracts which proved to be loss-making as the zloty appreciated against the dollar, the dominant currency in the shipbuilding business, and the price of steel plates increased worldwide.

produkt składa się z enzymów o wysokiej czystości otrzymanych z drobnoustrojów, co do których
od dłuższego czasu
dostępne są udokumentowane dowody bezpieczeństwa stosowania.

the product consists of enzymes with a high degree of purity arising
from
micro-organisms with
a history
of documented safe use.
produkt składa się z enzymów o wysokiej czystości otrzymanych z drobnoustrojów, co do których
od dłuższego czasu
dostępne są udokumentowane dowody bezpieczeństwa stosowania.

the product consists of enzymes with a high degree of purity arising
from
micro-organisms with
a history
of documented safe use.


Słownik języka polskiego
Zobacz „od dłuższego czasu” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich