Przydatne zwroty angielskie

Przydatne zwroty angielskie
Jak grzecznie odwołać wizytę lub wyrazić dezaprobatę? Jak wyrazić swoje prośby, pragnienia, zamiary, a jak skutecznie wydać polecenie czy zakaz? W tym miejscu poznasz wiele przydatnych w różnych okolicznościach zwrotów językowych.
 • We are in partial agreement.
  Częściowo się zgadzamy.

  We are in broad agreement.
  Z grubsza się zgadzamy.

 • The results of the investigation do not bear out your claims.
  Wyniki badań nie potwierdzają Pańskich twierdzeń.

  The results of the investigation do not corroborate your claims.
  Wyniki badań są niezgodne z Pańskimi twierdzeniami.

 • I completely disagree with what you say.
  Zupełnie się z tym, co powiedziałeś, nie zgadzam.

  I cannot accept your view.
  Nie mogę przyjąć Twego stanowiska.

 • We must agree to differ on this.
  Niech każdy z nas pozostanie przy swoim zdaniu.

 • I think she is the greatest living blues singer.
  Uważam, że jest największą żyjącą śpiewaczką bluesową.

  In my opinion she is the greatest living blues singer.
  Moim zdaniem jest największą żyjącą śpiewaczką bluesową.

 • We are in complete agreement.
  W pełni się zgadzamy.

  We are thinking on the same lines.
  Myślimy podobnie.

 • [infml] Many thanks for your letter.
  [infml] Wielkie dzięki za list.

  [infml] Thanks for your letter.
  [infml] Bardzo dziękuję za list.

 • Thank you for your letter.
  Twój list bardzo mnie ucieszył.

 • [fml] We thank you for your letter of 6 September 2001.
  [fml] Uprzejmie dziękujemy za list z dnia 6 września 2001.

 • [fml] We acknowledge with thanks your letter of 6.9.2001.
  [fml] Niniejszym potwierdzamy odbiór listu z dnia 06.09.2001.

 • I am most grateful for all the trouble you have taken (on my behalf).
  Bardzo serdecznie dziękuję za Twoją pomoc.

  I greatly appreciate all the trouble you have taken (on my behalf).
  Naprawdę doceniam Twoją ofiarność.

 • [infml] Jim and I cannot thank you enough for helping us out.
  [infml] Kuba i ja nie wiemy, jak Ci dziękować za pomoc.

 • [fml] Please accept our warmest thanks for your valuable assistance.
  [fml] Proszę przyjąć nasze gorące podziękowania za niezwykle cenną pomoc.

  [fml] May I offer you our warmest thanks for your valuable assistance.
  [fml] Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za niezwykle cenną pomoc.

 • [fml] I would like to offer you on behalf of the department our most sincere thanks for your generous donation.
  [fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa szczodrą pomoc.

  [fml] I would like to offer you on behalf of the department our grateful thanks for your generous donation.
  [fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić nasze gorące podziękowanie za Państwa hojne wsparcie.

 • Thank you very much for...
  Bardzo dziękuję za...

 • [infml] Many thanks for the lovely flowers.
  [infml] Wielkie dzięki za piękne kwiaty.

  [infml] Thank you (ever) so much for the delightful present.
  [infml] Piękne dzięki za wspaniały prezent.

 • [infml] You really shouldn’t have (bothered). It’s just what I wanted.
  Niepotrzebnie robiłeś sobie kłopot. Właśnie o tym marzyłem.

  [infml] It was really sweet. It’s just what I wanted.
  Jak miło z Twojej strony. Właśnie o tym marzyłem.

 • [infml] Many thanks for the invitation to dinner. I’d love to come and I’m really looking forward to it.
  [infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolację. Z wielką chęcią przyjdę i już nie mogę się doczekać

 • [fml] Richard Edwards has (great) pleasure in accepting Susan Stewart’s kind invitation to dinner.
  [fml] Z wielką przyjemnością przyjmuję Pani zaproszenie na kolację.

  [fml] Richard Edwards (greatly) regrets he is unable to accept Mr and Mrs David Banks’ kind invitation to the wedding of their daughter.
  [fml] Z wielką przykrością zawiadamiam, że nie mogę niestety przyjąć Państwa zaproszenia na ślub córki.

 • [fml] Richard Edwards thanks for their kind invitation to..., which he regrets he is unable to accept (due to a previous engagement).
  [fml] Uprzejmie dziękuję za Państwa zaproszenie na..., z którego jednak nie będę mógł skorzystać (z powodu wcześniejszych zobowiązań).

  [fml] Richard Edwards thanks for his kind invitation to..., which he has pleasure in accepting.
  [fml] Uprzejmie dziękuję za Pana zaproszenie na..., które z przyjemnością przyjmuję.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich