Przydatne zwroty angielskie

Przydatne zwroty angielskie
Jak grzecznie odwołać wizytę lub wyrazić dezaprobatę? Jak wyrazić swoje prośby, pragnienia, zamiary, a jak skutecznie wydać polecenie czy zakaz? W tym miejscu poznasz wiele przydatnych w różnych okolicznościach zwrotów językowych.
 • Please could you give the reason for your departure?
  Czy zechce nam Pan podać powody swojego odejścia?

  Please could you explain the reason why you have left?
  Czy może nam Pan powiedzieć, dlaczego Pan odszedł?

 • I would be grateful if you could clarify the second paragraph in your letter.
  Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie treści drugiego akapitu Pańskiego listu.

 • May I ask you why you no longer want the goods?
  Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

 • I greatly regret that I have caused you so much trouble.
  Bardzo żałuję, że sprawiłem tyle kłopotu.

  I very much regret that I have caused you so much trouble.
  Bardzo mi przykro, że sprawiłem tyle kłopotu.

 • [fml] I owe you an apology for the wrongful accusation.
  [fml] Winien Ci jestem przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

  [fml] Please accept my humble apology for the wrongful accusation.
  [fml] Proszę przyjąć moje gorące przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

 • I take back all that I said and apologize unreservedly.
  Cofam to, co powiedziałem i proszę o wybaczenie.

 • [infml] Sorry not to have written earlier.
  Przepraszam, że tak długo nie pisałem.

  I’m sorry you’ve had to wait such a long time for any sign of life.
  Przepraszam, że musiałeś tak długo czekać na znak życia ode mnie.

 • I must apologize for the delay in replying to your letter.
  Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

  I must apologize for being so late with these birthday wishes.
  Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

 • [fml] I beg you to forgive my mistake.
  Gorąco proszę o wybaczenie mi tego błędu.

  [fml] I must ask you to excuse my mistake.
  Gorąco proszę o wybaczenie mi tego błędu.

 • Please excuse my oversight.
  Proszę mi wybaczyć to przeoczenie

 • [infml] Sorry! It was all a stupid misunderstanding.
  Przepraszam. To było głupie nieporozumienie.

 • [fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
  [fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

  [fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
  [fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

 • Unfortunately we cannot supply this part separately.
  Niestety, nie możemy dostarczyć tej części oddzielnie.

 • I am really sorry.
  Naprawdę bardzo mi przykro.

  I am genuinely sorry.
  Naprawdę bardzo mi przykro.

 • Smoking is allowed in here.
  Tu wolno palić.

  Smoking is permitted in here.
  Tu wolno palić.

 • You may tell him (if you wish).
  Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

 • We are allowed to visit the prisoners.
  Wolno nam odwiedzać więźniów.

  We are permitted to visit the prisoners.
  Możemy odwiedzać więźniów.

 • Smoking is forbidden in here.
  Palenie zabronione.

  Smoking is prohibited in here.
  Obowiązuje zakaz palenia.

 • I have no objection to your taking the day off
  Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

  I have nothing against your taking the day off.
  Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

 • You must not tell him.
  Nie wolno Ci mu mówić.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich