Opinie / Opinions

Opinie / Opinions
Jak podzielić się opinią?
 • I believe her to be the greatest living blues singer.
  Według mnie jest największą żyjącą śpiewaczką bluesową.

 • To my mind, further legislation is not the answer.
  Moim zdaniem nowe ustawy nic tu nie pomogą.

  As I see it, further legislation is not the answer.
  Według mnie nowe ustawy nic tu nie pomogą.

 • (Personally) I reckon that young people are generally politer nowadays.
  (Osobiście) uważam, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.

  (Personally) I have the impression that young people are generally politer nowadays.
  (Osobiście) jestem zdania, że młodzież jest teraz dużo lepiej wychowana.

 • I feel we are being pushed into accepting the deal.
  Czuję, że naciskają na nas, byśmy przyjęli tę propozycję.

 • My view of the matter is that women are still underprivileged.
  Moim zdaniem kobiety są nadal dyskryminowane.

 • My feelings are evidently of no importance to you.
  Najwyraźniej nic Cię nie obchodzi, co sądzę na ten temat.

 • His reaction to the proposal was quite unexpected.
  Nikt się nie spodziewał, że tak zareaguje na tę propozycję.

 • He sees the future of the company as lying in food manufacturing.
  Widzi przyszłość firmy w produkcji żywności.

 • What is your opinion on this matter?
  Jakie jest Twoje zadanie w tej sprawie?

 • I share your point of view.
  (Całkowicie) podzielam Twoje zdanie.

  I agree entirely with what you say.
  Zgadzam się z Twoim stanowiskiem.

 • We are in partial agreement.
  Częściowo się zgadzamy.

  We are in broad agreement.
  Z grubsza się zgadzamy.

 • The results of the investigation do not bear out your claims.
  Wyniki badań nie potwierdzają Pańskich twierdzeń.

  The results of the investigation do not corroborate your claims.
  Wyniki badań są niezgodne z Pańskimi twierdzeniami.

 • I completely disagree with what you say.
  Zupełnie się z tym, co powiedziałeś, nie zgadzam.

  I cannot accept your view.
  Nie mogę przyjąć Twego stanowiska.

 • We must agree to differ on this.
  Niech każdy z nas pozostanie przy swoim zdaniu.

 • I think she is the greatest living blues singer.
  Uważam, że jest największą żyjącą śpiewaczką bluesową.

  In my opinion she is the greatest living blues singer.
  Moim zdaniem jest największą żyjącą śpiewaczką bluesową.

 • We are in complete agreement.
  W pełni się zgadzamy.

  We are thinking on the same lines.
  Myślimy podobnie.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich