Pragnienia, zamiary / Desires, intentions

Pragnienia, zamiary / Desires, intentions
Jak wyrazić pragnienia i zamiary?
 • What do you want to be when you grow up?
  Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

 • I would like to be a pilot, but my health is not good enough.
  Chciałbym zostać pilotem, ale nie mogę ze względu na stan zdrowia.

 • I want to go to Italy.
  Chcę pojechać do Włoch.

  I would like to go to Italy.
  Chciałbym pojechać do Włoch.

 • I have a great desire to take a trip on the Nile.
  Pragnąłbym wybrać się na wycieczkę po Nilu.

  I have a great longing to take a trip on the Nile.
  Jest moim marzeniem wybrać się na wycieczkę po Nilu.

 • You can go if you wish.
  Możesz iść, jeśli chcesz.

 • She has set her heart on studying archaeology.
  Marzeniem jej życia są studia archeologiczne.

  She wants above all else to study archaeology.
  Ponad wszystko pragnie studiować archeologię.

 • [infml] I mean to make him confess, come what may.
  [infml] Niech się dzieje, co chce — mam zamiar skłonić go do przyznania się.

 • Please let me know your intentions.
  Daj mi znać, co zamierzasz.

  Please let me know what you have in mind.
  Daj mi znać, jakie masz zamiary.

 • Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
  Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

 • My intention is to merge the two companies.
  Mam zamiar połączyć obie firmy.

  What I have in mind is to merge the two companies.
  Zamierzam połączyć obie firmy.

 • His object is to build a factory here.
  Jego celem jest zbudowanie tu fabryki.

 • My sole aim is to better the workers’ lot.
  Jedynym moim celem jest poprawa sytuacji robotników.

 • I have no intention of dismissing you.
  Nie mam zamiaru Cię zwalniać.

 • Please let me know what your plans are.
  Daj mi znać, jakie masz plany.

 • I am planning to merge the two companies.
  Planuję połączenie obu firm.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich