Aprobata / dezaprobata / Approval / disapproval

Aprobata / dezaprobata / Approval / disapproval
Jak wyrazić swą aprobatę lub dezaprobatę?
 • I object to the way he looks at me.
  Wypraszam sobie, aby tak na mnie patrzył.

 • [infml] I hate this music.
  Nienawidzę takiej muzyki.

  [infml] I can’t stand this music.
  Nie znoszę takiej muzyki.

 • This is just what I don’t want.
  Tego właśnie nie chciałem.

 • I am keen on jazz.
  Jestem miłośnikiem jazzu.

  I am a jazz enthusiast.
  Jestem entuzjastą jazzu.

 • I approve of this policy.
  Popieram tę politykę.

  I am in favour of this policy.
  Zgadzam się z taką polityką.

 • She opposes this plan.
  Sprzeciwia się temu projektowi.

 • He is a supporter of animal experiments.
  Jest zwolennikiem doświadczeń na zwierzętach.

 • I have little regard for him.
  Nie cenię go.

  I have a low opinion of him.
  Jestem o nim nie najlepszego zdania.

 • They view your application unfavourably.
  Nieprzychylnie odniesiono się do Twojego podania.

  They take an unfavourable view of your application.
  Nieprzychylnie przyjęto Twoje podanie.

 • I dislike jazz.
  Nie przepadam za jazzem.

 • I disapprove of this policy.
  Nie zgadzam się z taką polityką.

 • She supports this plan.
  Popiera ten projekt.

  She backs this plan.
  Wspiera ten projekt.

 • I love this music.
  Uwielbiam taką muzykę.

 • I admire him.
  Bardzo go cenię.

  I have a high regard for him.
  Jestem o nim bardzo dobrego zdania.

 • They view your application favourably.
  Przychylnie odniesiono się do Twojego podania.

  They take a favourable view of your application.
  Przychylnie przyjęto Twoje podanie.

 • I like the way he looks at me.
  Podoba mi się sposób, w jaki na mnie patrzy.

 • This is just what I want.
  Właśnie tego chciałem.

 • He is an opponent of animal experiments.
  Jest przeciwnikiem doświadczeń na zwierzętach.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich