Prośby / Requests

Prośby / Requests
Jak grzecznie wyrazić prośbę?
 • Please could you give me a ring on Thursday?
  Czy mógłbyś zadzwonić do mnie we czwartek?

  Would you be so kind as to telephone me on Thursday?
  Czy byłbyś tak dobry i zadzwonił do mnie we czwartek?

 • I would be grateful if you could send me a sample.
  Byłbym wdzięczny za przesłanie mi próbki.

 • I would appreciate your help in this matter.
  Będę bardzo zobowiązany za pomoc w tej sprawie.

 • Would you please confirm this in writing?
  Uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie.

 • Could you possibly organize the reception for us?
  Czy mógłby Pan zorganizować dla nas to przyjęcie?

  Would it be possible for you to organize the reception for us?
  Czy zechciałby Pan zorganizować dla nas to przyjęcie?

 • I must ask you to let us have your payment by return of post.
  Prosimy o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

  [fml] Kindly let us have your payment by return of post.
  [fml] Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

 • Please could you tell me the prices of your range of electric cookers.
  Czy mogę prosić o podanie cen oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

  Please could you send me the details of your range of electric cookers.
  Czy mogę prosić o przesłanie mi pełnej informacji na temat oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

 • I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
  Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

 • I would be very grateful for any information you can give me on the availability of spare parts.
  Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o dostępnych częściach zamiennych.

 • [fml] Do not forget to inform us of your new address.
  [fml] Uprzejmie prosimy o podanie nowego adresu.

 • Let us know your new address.
  Nie zapomnij podać nam nowego adresu.

 • Please could you give the reason for your departure?
  Czy zechce nam Pan podać powody swojego odejścia?

  Please could you explain the reason why you have left?
  Czy może nam Pan powiedzieć, dlaczego Pan odszedł?

 • I would be grateful if you could clarify the second paragraph in your letter.
  Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie treści drugiego akapitu Pańskiego listu.

 • May I ask you why you no longer want the goods?
  Czy wolno mi spytać, dlaczego nie chce Pan już zamówionych artykułów?

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich