Polecenia, potrzeba, przymus / Instructions, need, compulsion

Polecenia, potrzeba, przymus / Instructions, need, compulsion
Jak uprzejmie wydać polecenie wyrazić potrzebę lub przymus?
 • (You should) place both hands on the bar and push hard.
  (Należy) oprzeć obie ręce na dźwigni i mocno pchnąć.

 • The paper is inserted in the machine as follows:...
  Papier wkłada się do maszyny w następujący sposób:...

 • Please see to it that you are here by 7 a.m.
  Uprzejmie proszę, by był Pan na miejscu o godzinie siódmej rano.

  Kindly ensure that you are here by 7 a.m.
  Uprzejmie proszę, by był Pan na miejscu o godzinie siódmej rano.

 • You must report to the duty sergeant on arrival.
  Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

  You will report to the duty sergeant on arrival.
  Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

 • You have (got) to do as I say, there are no two ways about it.
  [infml] Musisz zrobić tak, jak mówię, bez dwóch zdań.

 • You have to have a teaching qualification in order to be considered.
  Musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby wzięto pod uwagę Twoją kandydaturę.

  A teaching qualification is a requirement for this post.
  Na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie pedagogiczne.

 • It is indispensable to wear protective clothing.
  Strój ochronny jest niezbędny.

  It is compulsory to wear protective clothing.
  Strój ochronny jest obowiązkowy.

 • Everyone is required to sign this declaration.
  Wszyscy muszą podpisać taką deklarację.

 • He was forced by the thieves to open the safe.
  Złodzieje zmusili go do otwarcia sejfu.

 • Do I really have to come now?
  Czy na prawdę muszę przyjść teraz?

  Surely I don’t have to come now?
  Z pewnością nie jest konieczne abym przyszedł teraz?

 • Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
  Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

  On no account must you drink alcohol after taking these pills.
  Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

 • You are to report to the duty sergeant on arrival.
  Natychmiast po przybyciu masz się zgłosić do dyżurnego podoficera.

 • It is essential to wear protective clothing.
  Strój ochronny jest konieczny.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich