Wyjaśnienia / Explaining

Wyjaśnienia / Explaining
Jak uprzejmie złożyć wyjaśnienia?
 • You must understand that I have had no time to prepare a speech.
  Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

  You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
  Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

 • [infml] The reason why he left was the lack of prospects.
  [infml] Odszedł, bo nie miał perspektyw awansu.

  He left on account of the lack of prospects.
  Odszedł z powodu braku perspektyw awansu.

 • The reason for his departure was the lack of prospects.
  Powodem jego odejścia był brak perspektyw awansu.

 • In view of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Ze względu na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

 • The delay in delivery is due to circumstances beyond our control.
  Opóźnienie dostawy wynika z przyczyn od nas niezależnych.

 • Given his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Biorąc pod uwagę okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

 • In the light of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Zważywszy na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich