Wyjaśnienia / Explaining

 
Wyjaśnienia / Explaining
Jak uprzejmie złożyć wyjaśnienia?
 • You must understand that I have had no time to prepare a speech.
  Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

  You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
  Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

 • [infml] The reason why he left was the lack of prospects.
  [infml] Odszedł, bo nie miał perspektyw awansu.

  He left on account of the lack of prospects.
  Odszedł z powodu braku perspektyw awansu.

 • The reason for his departure was the lack of prospects.
  Powodem jego odejścia był brak perspektyw awansu.

 • In view of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Ze względu na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

 • The delay in delivery is due to circumstances beyond our control.
  Opóźnienie dostawy wynika z przyczyn od nas niezależnych.

 • Given his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Biorąc pod uwagę okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

 • In the light of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Zważywszy na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich