Przeprosiny / Apologizing, expressing regret

Przeprosiny / Apologizing, expressing regret
Jak wyrazić przeprosiny?
 • I greatly regret that I have caused you so much trouble.
  Bardzo żałuję, że sprawiłem tyle kłopotu.

  I very much regret that I have caused you so much trouble.
  Bardzo mi przykro, że sprawiłem tyle kłopotu.

 • [fml] I owe you an apology for the wrongful accusation.
  [fml] Winien Ci jestem przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

  [fml] Please accept my humble apology for the wrongful accusation.
  [fml] Proszę przyjąć moje gorące przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

 • I take back all that I said and apologize unreservedly.
  Cofam to, co powiedziałem i proszę o wybaczenie.

 • [infml] Sorry not to have written earlier.
  Przepraszam, że tak długo nie pisałem.

  I’m sorry you’ve had to wait such a long time for any sign of life.
  Przepraszam, że musiałeś tak długo czekać na znak życia ode mnie.

 • I must apologize for the delay in replying to your letter.
  Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

  I must apologize for being so late with these birthday wishes.
  Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

 • [fml] I beg you to forgive my mistake.
  Gorąco proszę o wybaczenie mi tego błędu.

  [fml] I must ask you to excuse my mistake.
  Gorąco proszę o wybaczenie mi tego błędu.

 • Please excuse my oversight.
  Proszę mi wybaczyć to przeoczenie

 • [infml] Sorry! It was all a stupid misunderstanding.
  Przepraszam. To było głupie nieporozumienie.

 • [fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
  [fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

  [fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
  [fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

 • Unfortunately we cannot supply this part separately.
  Niestety, nie możemy dostarczyć tej części oddzielnie.

 • I am really sorry.
  Naprawdę bardzo mi przykro.

  I am genuinely sorry.
  Naprawdę bardzo mi przykro.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich