Przyzwolenie / zakaz / Permitting / forbidding

 
Przyzwolenie / zakaz / Permitting / forbidding
Jak wyrazić przyzwolenie lub zakaz?
 • Smoking is allowed in here.
  Tu wolno palić.

  Smoking is permitted in here.
  Tu wolno palić.

 • You may tell him (if you wish).
  Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

 • We are allowed to visit the prisoners.
  Wolno nam odwiedzać więźniów.

  We are permitted to visit the prisoners.
  Możemy odwiedzać więźniów.

 • Smoking is forbidden in here.
  Palenie zabronione.

  Smoking is prohibited in here.
  Obowiązuje zakaz palenia.

 • I have no objection to your taking the day off
  Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

  I have nothing against your taking the day off.
  Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

 • You must not tell him.
  Nie wolno Ci mu mówić.

 • We are allowed to visit the prisoners.
  Wolno nam odwiedzać więźniów.

  We are not permitted to visit the prisoners.
  Nie możemy odwiedzać więźniów.

 • I (expressly) forbid you to take any more time off work.
  Absolutnie nie wyrażam zgody, abyś znów wziął dzień wolny.

  I cannot agree to your taking any more time off work.
  Nie mogę wyrazić zgody na to, abyś znów wziął dzień wolny.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich