Przyzwolenie / zakaz / Permitting / forbidding

Przyzwolenie / zakaz / Permitting / forbidding
Jak wyrazić przyzwolenie lub zakaz?
 • Smoking is allowed in here.
  Tu wolno palić.

  Smoking is permitted in here.
  Tu wolno palić.

 • You may tell him (if you wish).
  Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

 • We are allowed to visit the prisoners.
  Wolno nam odwiedzać więźniów.

  We are permitted to visit the prisoners.
  Możemy odwiedzać więźniów.

 • Smoking is forbidden in here.
  Palenie zabronione.

  Smoking is prohibited in here.
  Obowiązuje zakaz palenia.

 • I have no objection to your taking the day off
  Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

  I have nothing against your taking the day off.
  Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

 • You must not tell him.
  Nie wolno Ci mu mówić.

 • We are allowed to visit the prisoners.
  Wolno nam odwiedzać więźniów.

  We are not permitted to visit the prisoners.
  Nie możemy odwiedzać więźniów.

 • I (expressly) forbid you to take any more time off work.
  Absolutnie nie wyrażam zgody, abyś znów wziął dzień wolny.

  I cannot agree to your taking any more time off work.
  Nie mogę wyrazić zgody na to, abyś znów wziął dzień wolny.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich