Podziękowania / Saying thank you

Podziękowania / Saying thank you
Jak wyrazić wdzięczność?
 • [infml] Many thanks for your letter.
  [infml] Wielkie dzięki za list.

  [infml] Thanks for your letter.
  [infml] Bardzo dziękuję za list.

 • Thank you for your letter.
  Twój list bardzo mnie ucieszył.

 • [fml] We thank you for your letter of 6 September 2001.
  [fml] Uprzejmie dziękujemy za list z dnia 6 września 2001.

 • [fml] We acknowledge with thanks your letter of 6.9.2001.
  [fml] Niniejszym potwierdzamy odbiór listu z dnia 06.09.2001.

 • I am most grateful for all the trouble you have taken (on my behalf).
  Bardzo serdecznie dziękuję za Twoją pomoc.

  I greatly appreciate all the trouble you have taken (on my behalf).
  Naprawdę doceniam Twoją ofiarność.

 • [infml] Jim and I cannot thank you enough for helping us out.
  [infml] Kuba i ja nie wiemy, jak Ci dziękować za pomoc.

 • [fml] Please accept our warmest thanks for your valuable assistance.
  [fml] Proszę przyjąć nasze gorące podziękowania za niezwykle cenną pomoc.

  [fml] May I offer you our warmest thanks for your valuable assistance.
  [fml] Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za niezwykle cenną pomoc.

 • [fml] I would like to offer you on behalf of the department our most sincere thanks for your generous donation.
  [fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa szczodrą pomoc.

  [fml] I would like to offer you on behalf of the department our grateful thanks for your generous donation.
  [fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić nasze gorące podziękowanie za Państwa hojne wsparcie.

 • Thank you very much for...
  Bardzo dziękuję za...

 • [infml] Many thanks for the lovely flowers.
  [infml] Wielkie dzięki za piękne kwiaty.

  [infml] Thank you (ever) so much for the delightful present.
  [infml] Piękne dzięki za wspaniały prezent.

 • [infml] You really shouldn’t have (bothered). It’s just what I wanted.
  Niepotrzebnie robiłeś sobie kłopot. Właśnie o tym marzyłem.

  [infml] It was really sweet. It’s just what I wanted.
  Jak miło z Twojej strony. Właśnie o tym marzyłem.

 • [infml] Many thanks for the invitation to dinner. I’d love to come and I’m really looking forward to it.
  [infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolację. Z wielką chęcią przyjdę i już nie mogę się doczekać

 • [fml] Richard Edwards has (great) pleasure in accepting Susan Stewart’s kind invitation to dinner.
  [fml] Z wielką przyjemnością przyjmuję Pani zaproszenie na kolację.

  [fml] Richard Edwards (greatly) regrets he is unable to accept Mr and Mrs David Banks’ kind invitation to the wedding of their daughter.
  [fml] Z wielką przykrością zawiadamiam, że nie mogę niestety przyjąć Państwa zaproszenia na ślub córki.

 • [fml] Richard Edwards thanks for their kind invitation to..., which he regrets he is unable to accept (due to a previous engagement).
  [fml] Uprzejmie dziękuję za Państwa zaproszenie na..., z którego jednak nie będę mógł skorzystać (z powodu wcześniejszych zobowiązań).

  [fml] Richard Edwards thanks for his kind invitation to..., which he has pleasure in accepting.
  [fml] Uprzejmie dziękuję za Pana zaproszenie na..., które z przyjemnością przyjmuję.

 • [infml] Many thanks for the invitation to your party. Unfortunately I can’t come because...
  [infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na przyjęcie. Niestety, nie mogę przyjść, gdyż...

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich