Rady, sugestie / Advice, suggestions

Rady, sugestie / Advice, suggestions
Jak wyrażać rady i sugestie?
 • I think you should let your father do it.
  Myślę, że powinieneś zostawić to ojcu.

  I think you should ought to let your father do it.
  Myślę, że powinieneś dać to ojcu do zrobienia.

 • (If I may make a suggestion –) why don’t you ask Mrs Potterton?
  (Jeżeli mogę coś sugerować —) może warto zapytać panią Potterton?

 • I suggest we take the train.
  Proponuję, żebyśmy pojechali pociągiem.

 • Might I suggest we take the train?
  Czy mogę zaproponować, żebyśmy pojechali pociągiem?

 • My advice would be not to go.
  Nie radzę Ci tam chodzić.

  I would advise you not to go.
  Radzę Ci tam nie iść.

 • If you ask me I would invite them all at once.
  Jeżeli chcesz znać moje zdanie — zaproś ich wszystkich razem.

  If you want my advice, I would invite them all at once.
  Jeżeli chcesz mojej rady — zaproś ich wszystkich razem.

 • If I were you, I would just take the money.
  Na Twoim miejscu wziąłbym te pieniądze.

 • (If I were) given the chance, I wouldn’t hesitate.
  Gdybym miał taką szansę, nie wahałbym się.

 • Be sure to take warm clothes with you.
  Nie zapomnij zabrać ciepłych rzeczy.

  Whatever you do, take warm clothes with you.
  Na wszelki wypadek zabierz ciepłe rzeczy.

 • Under no circumstances let him have the money.
  Pod żadnym pozorem nie dawaj mu tych pieniędzy.

 • Make sure you have enough food in the house.
  Zadbaj o to, żeby w domu było dość jedzenia.

 • It might be a good idea to tell your wife about it.
  Będzie lepiej, jeżeli powiesz o tym żonie.

  It would be advisable to tell your wife about it.
  Radzę Ci powiedzieć o tym żonie.

 • It is always wise to have spare fuses handy.
  Zawsze dobrze jest mieć zapasowe bezpieczniki.

 • There is something to be said for doing the job oneself.
  Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

  There is a lot to be said for doing the job oneself.
  Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

 • You should consider (the possibility of) having the baby at home.
  Zastanów się nad możliwością porodu w domu.

 • What if I were to lend you the money?
  A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

  Suppose I were to lend you the money?
  A gdybym Ci pożyczył te pieniądze?

 • [infml] You might care to visit your uncle.
  [infml] Pewnie zechcesz odwiedzić wuja.

  [infml] How about going to see your uncle while you are here?
  [infml] A gdybyś tak przy okazji odwiedził wuja?

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich