Prawda / fałsz / Right / wrong

Prawda / fałsz / Right / wrong
Jak w konwersacji wyrazić prawdę lub fałsz?
 • I see now you were right and I was wrong.
  Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

 • You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
  Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

 • They were wrong to dismiss him.
  Zwolnili go niesłusznie.

  They should not have dismissed him.
  Nie powinni go byli zwalniać.

 • Challenging his position was the wrong thing to do, even though it seemed the right thing at the time.
  Sprzeciwianie się mu nie było właściwe, choć wtedy wydawało się słuszne.

 • You are wrong in your assumption that...
  Mylisz się zakładając, że...

 • To say this is flying in the face of the facts.
  To twierdzenie jest (całkowicie) sprzeczne z faktami.

  To say this is contrary to the facts as we know them.
  To twierdzenie jest (całkowicie) niezgodne z faktami.

 • You are correct in your assumption that...
  Masz rację zakładając, że...

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich