Przydatne zwroty angielskie

Przydatne zwroty angielskie
Jak grzecznie odwołać wizytę lub wyrazić dezaprobatę? Jak wyrazić swoje prośby, pragnienia, zamiary, a jak skutecznie wydać polecenie czy zakaz? W tym miejscu poznasz wiele przydatnych w różnych okolicznościach zwrotów językowych.
 • Please let me know what your plans are.
  Daj mi znać, jakie masz plany.

 • I am planning to merge the two companies.
  Planuję połączenie obu firm.

 • I see now you were right and I was wrong.
  Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

 • You were quite right to query this assertion – it is indeed incorrect.
  Słusznie podałeś w wątpliwość to twierdzenie — rzeczywiście jest błędne.

 • They were wrong to dismiss him.
  Zwolnili go niesłusznie.

  They should not have dismissed him.
  Nie powinni go byli zwalniać.

 • Challenging his position was the wrong thing to do, even though it seemed the right thing at the time.
  Sprzeciwianie się mu nie było właściwe, choć wtedy wydawało się słuszne.

 • You are wrong in your assumption that...
  Mylisz się zakładając, że...

 • To say this is flying in the face of the facts.
  To twierdzenie jest (całkowicie) sprzeczne z faktami.

  To say this is contrary to the facts as we know them.
  To twierdzenie jest (całkowicie) niezgodne z faktami.

 • You are correct in your assumption that...
  Masz rację zakładając, że...

 • Please could you give me a ring on Thursday?
  Czy mógłbyś zadzwonić do mnie we czwartek?

  Would you be so kind as to telephone me on Thursday?
  Czy byłbyś tak dobry i zadzwonił do mnie we czwartek?

 • I would be grateful if you could send me a sample.
  Byłbym wdzięczny za przesłanie mi próbki.

 • I would appreciate your help in this matter.
  Będę bardzo zobowiązany za pomoc w tej sprawie.

 • Would you please confirm this in writing?
  Uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie.

 • Could you possibly organize the reception for us?
  Czy mógłby Pan zorganizować dla nas to przyjęcie?

  Would it be possible for you to organize the reception for us?
  Czy zechciałby Pan zorganizować dla nas to przyjęcie?

 • I must ask you to let us have your payment by return of post.
  Prosimy o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

  [fml] Kindly let us have your payment by return of post.
  [fml] Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

 • Please could you tell me the prices of your range of electric cookers.
  Czy mogę prosić o podanie cen oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

  Please could you send me the details of your range of electric cookers.
  Czy mogę prosić o przesłanie mi pełnej informacji na temat oferowanych przez Państwa kuchenek elektrycznych.

 • I don’t wish to seem inquisitive, but I’d love to know where you bought that dress.
  Nie chciałabym być wścibska, ale gdzie kupiłaś tę sukienkę?

 • I would be very grateful for any information you can give me on the availability of spare parts.
  Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o dostępnych częściach zamiennych.

 • [fml] Do not forget to inform us of your new address.
  [fml] Uprzejmie prosimy o podanie nowego adresu.

 • Let us know your new address.
  Nie zapomnij podać nam nowego adresu.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich