Translatica, kierunek angielsko-polski
press czasownik;
naciskać informatyka;
przyciskać informatyka;
nacisnąć techniczny;
tłoczyć technika, techniczny;
cisnąć potoczne, nieoficjalne;
ściskać;
naglić;
prasować technika;
wciskać;
uciskać książkowe, oficjalne;
gnieść techniczny;
ponaglać;
przeć;
napierać;
nalegać;
wcisnąć;
wyciskać sport;
ugniatać;
wytłaczać technika;
forsować;
docisnąć potoczne, nieoficjalne;
ciskać potoczne, nieoficjalne;
dociskać potoczne, nieoficjalne;
maglować;
wytłoczyć technika;
nastawać;
zwierać;
wmusić;
miażdżyć historia;
ucisnąć książkowe, oficjalne;
ponaglić;
wycisnąć sport;
zgniatać;
pociskać;
wmuszać;
zgnieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich