Translatica, kierunek polsko-angielski
naciskać czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
press informatyka;
push informatyka, potoczne, nieoficjalne;
depress informatyka;
thrust techniczny;
squeeze;
screw;
crowd przenośne;
stress;
throw potoczne, nieoficjalne;
jawbone ang. amerykańska;
pressure;
pressure biologia, medycyna;
pressed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich