Translatica, kierunek angielsko-polski
depress czasownik;
przygnębiać medycyna;
obniżyć finanse, handel;
tłumić biologia, medycyna;
obniżać finanse, handel;
naciskać informatyka;
gnębić;
załamać;
zmartwić;
zgnębić;
hamować biologia, chemia, medycyna;
struć;
zmniejszyć finanse, handel;
zmniejszać finanse, handel;
uruchamiać techniczny;
zniżyć;
doprowadzić do zastoju finanse, handel;
doprowadzać do zastoju finanse, handel;
zniżać;
osłabić;
zahamować biologia, medycyna;
przybić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich