Translatica, kierunek polsko-angielski
załamywać czasownik, aspekt niedokonany;
refract fizyka;
break down biologia, chemia, medycyna;
wring;
collapse;
break;
bend;
crash;
depress;
slump;
deflect;
cave in;
crack;
fold;
inflexion;
devastate przenośne;
crack up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich