Translatica, kierunek polsko-angielski
nacisnąć czasownik, aspekt dokonany;
press techniczny;
push potoczne, nieoficjalne;
depress;
squeeze;
jawbone ang. amerykańska;
force;
pressure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich