Translatica, kierunek angielsko-polski
push czasownik;
pchać techniczny;
popychać;
pchnąć;
naciskać informatyka, potoczne, nieoficjalne;
przeć medycyna, przenośne;
nacisnąć potoczne, nieoficjalne;
suwać;
wcisnąć;
przyciskać potoczne, nieoficjalne;
spychać;
przycisnąć potoczne, nieoficjalne;
przepchać potoczne, nieoficjalne;
ponaglać;
forsować;
odpychać;
posunąć;
posuwać;
trącać;
wciskać;
wpychać potoczne, nieoficjalne;
wepchnąć potoczne, nieoficjalne;
dopchać;
sunąć;
przepchnąć potoczne, nieoficjalne;
napierać;
przepychać potoczne, nieoficjalne;
podsuwać;
cisnąć;
weprzeć książkowe, oficjalne;
podetknąć potoczne, nieoficjalne;
podetkać potoczne, nieoficjalne;
podtykać potoczne, nieoficjalne;
dosunąć;
odsuwać;
zasunąć;
odsunąć;
nasuwać;
popierać;
tłoczyć;
dopychać;
wepchać potoczne, nieoficjalne;
wpierać książkowe, oficjalne;
nasunąć;
lansować potoczne, nieoficjalne;
wkręcać;
domknąć;
obsunąć;
wsunąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich