Translatica, kierunek polsko-angielski
napierać czasownik, aspekt niedokonany;
press;
push;
advance;
crowd;
flash;
press;
strain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich