Translatica, kierunek polsko-angielski
spychać czasownik, aspekt niedokonany;
push;
push down;
relegate przenośne;
thrust;
shift;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich