Translatica, kierunek polsko-angielski
forsować czasownik, aspekt niedokonany;
force;
push;
strain;
drive;
press;
overexert;
exert;
advocate;
run;
boost;
strain;
overcome;
cross wojsko;
jump;
extend;
exhort;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich