Translatica, kierunek angielsko-polski
drive czasownik;
kierować;
jechać;
pędzić;
napędzać mechanika;
powozić;
poganiać;
wbijać;
jeździć;
wozić;
zaganiać;
zawieźć;
naganiać myślistwo;
obwieźć;
gnać;
pchać przenośne;
poruszać;
zapędzać przenośne;
odwieźć;
wpędzać;
zapędzić przenośne;
wjechać;
zagonić;
wbić;
zawozić;
zmierzać;
gonić;
forsować;
wieźć;
popychać;
sterować;
obwozić;
nagnać myślistwo;
kierować pojazdem finanse, prawo;
pognać;
przeć;
pogonić;
nieść;
dążyć;
nagonić;
wpędzić;
pojechać;
ganiać;
przegnać;
przebić;
robić potoczne, nieoficjalne;
zrobić potoczne, nieoficjalne;
wkręcać;
spędzać;
mieść;
zawierać;
odrzucać;
wciskać;
zagnać;
pędzać;
wkręcić;
pchnąć przenośne;
dowieźć;
przygnać;
dowozić;
oddalać;
odeprzeć;
unosić;
wiercić;
drążyć;
siec;
siekać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich